Sinds 1929 Partner voor bouw en industrie  Bekijk locaties en openingstijden

Menu

Kies je categorie..
  Zoek
  Microfoon

  Veilig gebruik van diisocyanaten - Verplichte opleiding voor producten op PU-basis

  vrijdag 10 februari 2023

  Op 4 augustus 2020 is in het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe beperking op diisocyanaten gepubliceerd. Deze verordening is gericht op overgevoeligheid van de luchtwegen en de huid die door diisocyanaten kan worden veroorzaakt, en vereist opleiding voordat relevante producten die diisocyanaten bevatten verwerkt mogen worden.

  Om ervoor te zorgen dat werknemers veilig met diisocyanaten kunnen blijven werken, zullen vanaf 24 augustus 2023, en vervolgens om de vijf jaar, nieuwe opleidingseisen verplicht worden voor professionele en industriële toepassers van producten met een totale concentratie monomeer-diisocyanaat van meer dan 0,1%.

  Wat betekent deze beperking?

  • Correcte etikettering van producten
  • Op producten die vanaf 24 februari 2022 in de handel worden gebracht, moet op het etiket een duidelijk zichtbare verwijzing naar de opleidingsvereiste zijn aangebracht.

  Opleiding voor verwerkers

  Uiterlijk op 24 augustus 2023 moeten alle commerciële of industriële verwerkers van producten die diisocyanaten bevatten, een toepassingsopleiding volgen en vervolgens een certificaat ontvangen dat verder gebruik toestaat.

  Waar kan ik opleidingen volgen?

  ISOPA/ALIPA en een aantal partners uit de industrie organiseren een uitgebreid opleidingsprogramma om het veilige gebruik van diisocyanaten voor fabrikanten en professionele gebruikers te garanderen. De verstrekte opleiding is momenteel beschikbaar in het Duits, Engels, Nederlands, Italiaans, Frans en Spaans. Tegen eind 2022 zullen alle EU-talen beschikbaar zijn.

  Klik hier om de opleiding te volgen

  FEICA (Federation of European Adhesives and Sealants Industry) biedt ook aanvullende informatie en toegang tot opleidingsmateriaal in het Engels.

   

  VAAK GESTELDE VRAGEN

  Is het gebruik van diisocyanaten veilig?

  • Zoals elke stof zijn diisocyanaten veilig in het gebruik als de chemicaliën worden gehanteerd in overeenstemming met de relevante voorzorgsmaatregelen inzake risicobeheer en veiligheid. Het is ook belangrijk te benadrukken dat er in feite geen diisocyanaten worden aangetroffen in eindproducten. Diisocyanaten worden alleen gebruikt als reactieve chemicaliën, wat betekent dat zij met het polyol reageren om het PU-product te vormen en dat zij in dit proces worden opgebruikt.

  What does " respiratory sensitisation" mean?

  • Overgevoeligheid betekent dat een persoon een allergische reactie op de stof kan vertonen na blootstelling. Als de persoon overgevoelig is, kan hij of zij een sterke allergische reactie vertonen met ademhalingsgevolgen (bijv. astma) telkens wanneer hij of zij ermee in contact komt (zelfs bij zeer lage concentraties). Bij de meeste mensen met diisocyanaat-gerelateerde astma treedt verbetering of volledig herstel op na beëindiging van de blootstelling.

  Ik ben een wederverkoper/distributeur. Wat moet ik doen?

  • Deel de informatie die u van uw productleverancier ontvangt met uw klanten.

  Hoe is de situatie met PU-producten voor consumenten/DIY-gebruik?

  • De nieuwe verordening geldt alleen voor handelaars en industrie. Enkele jaren geleden is al een aparte beperking voor consumenten/DIY-gebruik in werking getreden.

  Wanneer treedt deze verordening in werking?

  • De nieuwe verordening is op 4 augustus 2020 vastgesteld en op 24 augustus 2020 in werking getreden. Uiterlijk op 24 augustus 2023 moeten alle gebruikers van PU-producten zijn opgeleid en gecertificeerd.

  Wanneer moet ik de etikettering van mijn verpakking aanpassen?

  • De wettelijke voorschriften moeten worden vermeld op de verpakking van relevante producten die na 24 februari 2022 in de handel worden gebracht als stoffen op zichzelf, als bestanddelen van andere stoffen of in mengsels voor industrieel en beroepsmatig gebruik. Met andere woorden, producten die op of na 24 februari 2022 worden vervaardigd, moeten deze etikettering bevatten. Dit is te lezen in punt 2 van de bijlage bij Verordening (EU) 2020/1149 met betrekking tot diisocyanaten, waarbij bijlage XVII van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wordt gewijzigd.

  Zullen PU-producten op de markt blijven?

  • De beperking is bedoeld om onveilige behandeling van diisocyanaten te voorkomen en niet om de beschikbaarheid van producten te beperken. Vanwege hun unieke eigenschappen in vele toepassingen zullen PU-producten op grote schaal verkrijgbaar blijven.

  Met wie kan ik contact opnemen als ik nog vragen heb?

  • CPG Europe kan u helpen met alle productspecifieke vragen. Neem contact op met uw lokale productmanager of technische ondersteuning.