Kies je categorie
Menu

MVO

De Jong & Roos en Jonker Deurenmontage hechten veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit geven we invulling door een evenwicht te zoeken in de zakelijke prestaties en de sociale- en milieuaspecten. In de dagelijkse werkelijkheid zijn veiligheid, goede arbeidsomstandigheden, menselijke maat en zorgvuldige omgang met grondstoffen en milieu van groot belang. De Jong & Roos en Jonker Deurenmontage zijn onderdeel van deze werkelijkheid en wij trekken zich die belangen dus zeer aan. Dit wordt omgezet in een werkwijze die is geboren uit nuchterheid, spaarzaamheid en kwaliteitsdenken.

 

GEDRAGSCODE
De Jong & Roos en Jonker Deurenmontage hanteren hierbij een gedragscode. Enkele onderdelen van deze gedragscode zijn.

Veiligheid
Wij werken veilig of wij werken niet. Bij alle werkzaamheden worden de benodigde voorzorgsmaatregelen getroffen en de geldende veiligheidsvoorschriften in acht te genomen.

Milieu
Wij gaan zorgvuldig om met het milieu en de omgeving waarin wij werken. Wij kiezen waar mogelijk voor de werkwijze die het minst overlast veroorzaakt en de natuur zo min mogelijk belast. Wij scheiden zo veel als praktisch mogelijk is ons afval en bieden dit ter recycling aan. Wij gaan zorgvuldig om met energie en besparen zo veel mogelijk op ons energieverbruik.

Communicatie
Wij communiceren met onze omgeving. Wij hechten waarde aan de mening van de mensen en organisaties om ons heen. Ook als zij kritisch zijn over ons doen en laten. Met behulp van kritiek kunnen wij proberen om het nog beter te doen.

Social Media
Wij maken op een veilige en zakelijk manier gebruik van social media; altijd met respect voor andere en hun privacy.


MVO DE JONG & ROOS EN JONKER DEURENMONTAGE
Dit resulteert in onder andere de volgende MVO activiteiten welke de Jong & Roos en Jonker Deurenmontage doorvoeren:

Logistieke oplossingen
Wij proberen mee te denken en zijn bereid moeite te doen om slim te combineren en te distribueren, om zodoende het milieu zo min mogelijk te belasten. Zo bestaat bij ons te mogelijkheid om een container neer te zetten op de bouw en bieden wij scanners of koppelingen met softwaresystemen om voorraden optimaal op peil te houden.

Daarnaast rijdt onze directie hybride en zijn de nieuwste bussen voorzien van AdBlue toevoeging. Voor intern transport maken we gebruik van elektrische heftrucks.

Ketensamenwerking/Samenwerken
Bouwen kan simpeler en efficienter en dus ook duurzamer. Hiervoor worden in de markt gesproken over Lean Bouwen, Ketenintegratie, BIM, Design & Build en Turn Key. Allemaal termen welke neerkomen op het principe dat door goed samenwerken en open communicatie om tot een goed resultaat te komen voor alle betrokken partijen. Waarbij kosten worden verminderd, de kwaliteit wordt vergroot en er duurzamer gewerkt kan worden.

Assortiment
Bij het samenstellen van ons assortiment hebben kwalitatief goede groene producten onze voorkeur en verkopen we zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord geproduceerde materialen zoals loodvervangers, biologisch afbreekbare producten, etc. Verder maken bewuste keuzes voor leveranciers welke veel aandacht besteden aan MVO. Daarnaast is ons beleid afgestemd op het innoveren van producten en concepten. Dit continu willen verbeteren is een onderdeel van ons ondernemerschap waarbij het verminderen van de belasting op het milieu hoog in het vaandel staat.

Afvalpreventie
Waar we het gebruik van plastic en karton kunnen verminderen, doen we dat. Zo kunnen we in overleg met onze klanten het gebruik van herbruikbare bakken stimuleren of orders zo vele mogelijk gezamenlijk slim verpakken.

In ons magazijn worden verpakkingen zoveel mogelijk hergebruikt. Daarnaast maken wij gebruik van inwisselbare kunststof verpakkingen en denken we mee aan allerlei vormen van papierbesparing zoals het digitaal versturen van informatiestromen (facturen, orderbevestigingen, bestellingen etc.)

Energiebesparingen
We proberen zoveel mogelijk op ons energieverbruik en zetten in op bijvoorbeeld zonenergie. Zo ligt ons dak vol met zonnepanelen en gebruiken we in ons magazijn alleen led verlichting.

Welzijn medewerkers
Onze medewerkers worden een werkplek geboden waar ze prettig kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving en waar zij zich kunnen ontwikkelen. Ook worden zij betrokken bij de gang van zaken van de Jong & Roos en Jonker Deurenmontage. Wij staan voor informeel, eerlijk, betrokken en openheid.

Advisering
Klanten adviseren en stimuleren wij actief m.b.t. stofvrij werken, valbeveiliging, klimmateriaal, PBM’s en luchtdicht bouwen.

Maatschappelijke betrokkenheid
Als familiebedrijf hechten we veel waarde aan een sociale omgeving. We vinden het belangrijk om in ons werkgebied (zowel intern als extern) een sociale rol te vervullen.
Het opleiden van jongeren en werkzoekenden is belangrijk. Daarom zijn wij nauw betrokken bij opleidings- en stageprojecten en zijn wij een Erkend Leerbedrijf SBB voor studenten. Jaarlijks vervullen wij hiermee 2-5 stageplekken. Meerdere malen worden leerlingen van verschillende scholen rondgeleid binnen vestigingen van de Jong & Roos en Jonker Deurenmontage. Zo kunnen jongeren alvast kennismaken met alle facetten van de bouw en ondernemingen. Ook ondersteunen wij lokale activiteiten en initiatieven.